محمد خسروی

مدیر عامل

سحر مستوفی

دستیار مدیر عامل

محمد عباسی

مدیر فروش

مهسا سروش

ادمین شبکه های اجتماعی

امیر وثوق

مدیر محصول

سپیده مقدسی

منشی

پویا ملکی

مدیر انبار

سونیا ندایی

پشتیبان سایت